Mozilla Thunderbird 45.5.1

Mozilla Thunderbird 45.5.1

Mozilla Foundation – 57,3MB – Open Source – Android iOS Windows Mac Linux
z 910 głosów
image/svg+xml 2024 Editor's Choice
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

Mozilla Thunderbird: A Comprehensive Email Client Review

When it comes to managing emails efficiently, Mozilla Thunderbird by Mozilla Foundation stands out as a powerful and versatile email client that offers a wide range of features for both personal and professional use.

Features:

 • Email Management: Thunderbird supports multiple accounts, making it easy to manage all your emails in one place. You can also set up email filters and tags for better organization.
 • Security: With its built-in phishing protection and strong encryption capabilities, Thunderbird ensures that your emails remain secure and private.
 • Customization: Thunderbird allows you to customize its interface with various themes and add-ons, enabling you to tailor the application to suit your preferences.
 • Calendar Integration: You can integrate your calendar with Thunderbird, making it convenient to manage your schedule alongside your emails.
 • Search Capabilities: Thunderbird offers powerful search features that help you quickly find specific emails or information within your email accounts.

Pros:

 • Free to download and use
 • Easy-to-use interface
 • Strong focus on user privacy and security
 • Support for add-ons and extensions
 • Regular updates and support from Mozilla Foundation

Cons:

 • Lack of real-time collaboration features
 • Interface may feel dated to some users

In Summary:

Mozilla Thunderbird is a reliable email client that offers a wide array of features for managing your emails efficiently. With its focus on security, customization options, and ease of use, Thunderbird is a solid choice for anyone looking for a versatile email client.

Przegląd

Mozilla Thunderbird jest programem Open Source w kategorii (2), opracowany przez Mozilla Foundation.

Została sprawdzona dla aktualizacji 14 640 razy przez użytkowników naszych aplikacji klienckiej UpdateStar w ciągu ostatniego miesiąca.

Najnowsza wersja Mozilla Thunderbird jest 115.11.1, wydany na 2024-05-30. Początkowo był to dodane do naszej bazy na 2007-10-12. Wersja najbardziej rozpowszechnione jest 115.11.1, który jest używany przez 39% z wszystkich instalacji.

Mozilla Thunderbird jest uruchamiany w następujących systemach operacyjnych: Android/iOS/Windows/Mac/Linux. Pobierz plik ma rozmiar 57,3MB.

Użytkownicy Mozilla Thunderbird dał pewien oszacowanie od 5 z 5 gwiazdek.

Zrzuty ekranu (kliknij aby obejrzeć powiększenie)

Instalacje

14 640 użytkowników UpdateStar miał Mozilla Thunderbird zainstalowane w zeszłym miesiącu.
Darmowe bezpieczne pobieranie plików sprawdzonych przez UpdateStar

Bądź na bieżąco
z UpdateStar freeware.