Mozilla Thunderbird 115.5.1

Mozilla Thunderbird 115.5.1

Mozilla Foundation – 57,3MB – Open Source – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 910 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Mozilla Thunderbird là một mã nguồn mở, miễn phí, cross-nền tảng e-mail và tin tức khách hàng phát triển bởi Quỹ Mozilla.
Thunderbird quy mô cho các nhu cầu tổ chức phức tạp nhất trong khi làm cho nó dễ dàng để tìm thấy những gì bạn cần.

Mozilla đã ủng hộ Thunderbird của biện pháp hoan nghênh an ninh và bảo mật để đảm bảo rằng thông tin liên lạc và danh tính của bạn vẫn an toàn. Nó là giống như có riêng của bạn bảo vệ trực tuyến.

Thunderbird cho phép bạn tùy chỉnh email của bạn cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn cho dù đó là làm thế nào bạn tìm kiếm và tìm thấy thư hoặc nghe nhạc phải ra khỏi hộp thư của bạn.

Tổng quan

Mozilla Thunderbird là một Open Source phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Mozilla Foundation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 25.635 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Mozilla Thunderbird là 115.5.1, phát hành vào ngày 28/11/2023. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 115.4.1, được sử dụng bởi 47 % trong tất cả các cài đặt.

Mozilla Thunderbird đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux. Tải về tập tin có kích thước 57,3MB.

Người sử dụng của Mozilla Thunderbird đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Mozilla Thunderbird!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 25.635 UpdateStar có Mozilla Thunderbird cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.